Fibia er på vej"Vi skal som entreprenør for FIBIA P/S kabellægge vejene i Tengslemark Lyng og dermed i jeres grundejerforening.


Fibertraceet placeres primært i rabat i enten højre eller venstre side. Der vil ske vejkrydsninger til de matrikler, som har bestilt fiber, hvor hovedtraceet er placeret i modsatte side. Gravedybden er 0,50 m. – kabellægningen foretages både som gravning og jordfortrængning.


I graveperioden vil biler og materiel kunne stå på vejene, men det vil være muligt at komme ud og ind af området og de enkelte matrikler.


Vi videofilmer området inden opstart, så vi afleverer i samme stand. Derudover er der aflevering med Fibia efter kabellægningen samt 1 års gennemgang. Gravearbejdet vil foregå i perioden medio november til ultimo december. Hvornår vi er på de respektive veje, er ikke muligt at oplyse. Der er søgt gravetilladelse ved Odsherred Kommune, da de er vejmyndighed."